Colegiul de Ecologie din Chişinău anunţă turul II al admiterii

ADMITEREA – 2017

Colegiul de Ecologie din Chişinău anunţă turul II al admiterii la locurile rămase vacante la studii cu frecvenţă redusă la următoarele specialităţi:

– Silvicultură

– Servicii antiincendiare

Sunt aşteptaţi absolvenţii de liceu (cu sau fără diplomă de bacalaureat), şcoli profesionale sau şcoală medie.

Acte necesare:

– diplomă de bacalaureat/ adeverinţă de studii liceale/ foaie matricolă (cl.a X-a – a XII-a)/diplomă de şcoală profesională / atestat de studii medii;

– adeverinţă medicală 086U / 086E;

– copia buletinului de identitate;

– 6 foto 3×4 .