Admitere 2018


Felicitări, ai făcut un pas important, alege o profesie pentru viitorul tău mai bun. 


 1. Meteorologie
 2. Ecologia și protecția mediului ambiant
 3. Silvicultura și grădini publice
 4. Silvicultura și grădini publice (fără frecvență)
 5. Gospodăria și protecția apelor
 6. Turism
 7. Turism (fără frecvență)
 8. Servicii Antiincendiare
 9. Servicii Antiincendiare (Fără frecventă)
 10. Geodezie, topografie, cartografie
 11. Piscicultura și acvacultura
 12. Tehnologia produselor cosmetice și medicinale

1.    Specialitatea  „Meteorologie”

Tehnicianul-meteorolog e pregătit pentru activităţi în studierea fenomenelor, proceselor fizice şi chimice ce au loc în atmosferă, prognozarea şi precizarea timpului, a climei, întocmirea avertismentelor referitor la fenomenele meteo periculoase.
2.    Specialitatea  „Ecologia şi protecţia mediului ambiant”
Specializarea „Inspecţia şi expertiza ecologică”
Tehnicianul-ecolog-specialist pregătit pentru activităţi de management în agenţiile ecologice, poate activa ca inspector-ecolog, expert-ecolog, tehnician-laborant, inginer-ecolog în unităţile ecologice.
3.    Specialitatea  „Silvicultura şi grădini publice”
Specializarea „Arhitectură peisageră”
Tehnicianul în silvicultură-specialist în activităţile de management în întreprinderile silvice de stat, ocoluri silvice în calitate de conducător de sector, pădurar, inspector-cinegetician.
4.    Specialitatea „Gospodărirea şi protecţia apelor”
Specializarea „Gospodărirea şi protecţia apelor”
Specialistul cu calificarea tehnician se pregăteşte pentru activitatea în ramura exploatării reţelelor şi instalaţiilor de aprovizionare cu apă, canalizare, tehnico-sanitar şi a protecţiei apelor.
5.    Specialitatea „Turism”
Specializarea „Turism şi servicii hoteliere”
Manager-economist-specialist coordonator al activităţii subdiviziunilor agenţiilor de turism şi servicii hoteliere. Activează în calitate de manager-economist, ghid, ghid-interpret, traducător de agenţie, interpret în echipe de turism, hotele, economist.
6.    Specialitatea „Protecţia antiincendiară”
Specializarea „Protecţia antiincendiară şi salvatori”
Tehnician  pregătit pentru activitate în sfera securităţii antiincendiare în funcţia de inspector inferior, şef echipă de pompieri.
7.    Specialitatea „Geodezie, Topografie şi Cartografie”
Tehnicianul  se pregăteşte pentru activitate de specialist geodezist, topograf, cartograf şi inspector cadastral în primării, unităţi economice, instituţii de proiectare.

8.    Piscicultura și acvacultura Durata studiilor – 4 ani

9.    Tehnologia produselor cosmetice și medicinale

Acte necesare:
• Certificatul de studii
• Certificatul medical 086U
• 6 foto 3×4
• Copia buletinului de identitate
• Copia buletinului de identitate a unui părinte