Colaborări

Activitatea de colaborare a Colegiului de Ecologie cu alte instituții de profil și parteneri este una dintre cele mai importante componente ale activității.

Colegiul are o experiență bogată în realizarea obiectivelor educaționale prin instrumentul de parteneriat.

Instituția colaborează cu succes cu un șir de instituții:

  • la nivel național (Ministerul Mediului al Republicii Moldova, Departamentul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale, Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Inspectoratul Ecologic de Stat, Agenția Relații Funciare și Cadastru,   Agenția ”Moldsilva”);
  • la nivel local (Grădina Botanică, Întreprinderea Silvică Chișinău, Stația Hidrometeorologică Chișinău, Detașamentul nr.4 de Pompieri și Stări Excepționale, Stația de Epurare și Purificare Chișinău, SA ”Apă-Canal” Chișinău, peste 50 agenți economici privați);
  • din străinătate (Colegiul de Silvicultură din Câmpul Lung Moldovenesc (România), Grupul Școlar „Electromureș” Tg.Mureș (România),Colegiul Vocațional Tehnic de Ecologie din Statul Oregon (SUA); Tehnicum de Silvicultură din Poloțk (Belorusia)).

colegiul de ecologie din chisinau www.colegiuldeecologie.educ.md , colegiul de ecologie din chisinau www.colegiuldeecologie.educ.md