Ecologia şi protecţia mediului

Specializarea „INSPECŢIA ŞI EXPERTIZA ECOLOGICĂ”

Tehnician/inspector-ecolog – specialist pregătit pentru activităţile de management în activităţile ecologice, poate activa ca inspector-ecolog, expert-ecolog, tehnician-laborant, tehnician-ecolog în unităţile economice.

4-13-1