Gospodărirea şi protecţia apelor

Specializarea „Gospodărirea şi protecţia apelor”

Tehnician – specialist pregătit pentru activităţile în ramura exploatării reţelelor şi instalaţiilor de aprovizionare cu apă, a sistemelor de canalizare, tehnician – sanitar în domeniul protecţiei apelor.

colegiul deecologie