Istorie și contemporanietate

Instituția de învățămînt a fost fondată în anul 1966, avînd o subordonare unională directă şi cu denumirea de Tehnicum Industrial – Pedagogic. Tehnicumul pregătea maiştri pentru şcolile tehnico-profesionale.

Fiind fondat ca Tehnicum Industrial Pedagogic în procesul de reformă a sistemului educaţional din Republica Moldova,  Colegiul de Ecologie din Chişinău a fost supus mai multor schimbări şi reorganizări.

Tehnicumul Industrial Pedagogic a fost fondat, prin ordinul Ministerului Învăţămîntului al URSS nr. 84 din 19 mai 1966. În perioada respectivă, dezvoltarea rapidă a domeniilor de construcţii şi celui agrar impunea necesitatea pregătirii muncitorilor calificaţi pentru domeniile respective, ceea ce a contribuit la dezvoltarea şi apariţia unui număr mare de şcoli profesional – tehnice care aveau necesitatea de a fi completate cu cadre didactice calificate.

Obiectivul principal al Tehnicumului Industrial – Pedagogic era pregătirea maiştrilor pentru instruirea practică a elevilor în cadrul şcolilor profeşional-tehnice. Odată cu schimbările social-politice ce au avut loc în societate la sfîrşitul anilor 80 – începutul anilor 90 ai secolului trecut şi Declararea Independenţei Republicii Moldova s-a impus şi necesitatea reorganizării sistemului educaţional. Drept urmare toate tehnicumurile din Republică au fost reorganizate în Colegii. Primul director al Tehnicumului a fost numit Domnul Timirgaz Victor care a activat de la înfiinţarea Colegiului şi pînă în anul 1997.

La 28 iunie 1991 prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.321 Tehnicumul Industrial Pedagogic îşi schimbă denumirea în Colegiul Industrial Pedagogic şi de Ecologie, în subordonarea directă a Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova.

Concomitent, a fost introdusă suplimentar la specialităţile existente şi pregătirea specialiştilor la specialităţile: ”Ecologia şi protecţia mediului”, ”Silvicultura şi grădini publice”. În anul 1998 Colegiul Industrial Pedagogic şi de Ecologie este reorganizat în Colegiul de Ecologie din Chişinău.

În 1998 Tehnicumul Industrial – Pedagogic a fost reorganizat, prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 816 din 28 iulie, cu privire la reorganizarea instituţiilor de învăţămînt, în Colegiul de Ecologie din Chişinău.

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului nr. 9.1 din 27 noiembrie 2003, Colegiul de Ecologie din Chişinău a fost acreditat cu specialităţile: 2701 „Ecologia şi protecţia mediului ambiant” și 2806 „Silvicultura şi grădini publice”, Certificat de acreditare seria AU, nr. 000007

Actualmente, în Colegiul de Ecologie din Chişinău îşi fac studiile circa 800 elevi din întreaga republică.

Spaţiul de educație şi dotarea actuală a Colegiului de Ecologie este consitutit din 43 săli de clasă cu o suprafață de 9622 m2; un complex sportiv (426 m2), sală de festivități (267 m2).

Instituția mai dispune de două săli de informatică, dotate cu calculatoare şi conectate la reţeaua internet, aparatură audio-video. În blocul de studii funcţionează biblioteca (90.09 m2) cu un fond de literatură didactică, metodică şi artistică în număr de peste 55000 de exemplare precum şi o sală de lectură cu 50 locuri şi acces Wi-Fi. Sala de lectură are o suprafață de 91,90 m2.

La dispoziția studenților și personalului este un punct medical, cu o suprafață de  26,34 m2.

Baza tehnico-materială a Colegiului este constituită din două blocuri de studii care include, după cum s-a menționat, sălile de studii, sala de festivităţi, sală de sport, bibliotecă, sala de lectură, cantină şi bufet, sala de conferinţe.