Viaţa culturală

Colegiul de Ecologie oferă elevilor toate posibilităţile pentru a se încadra în viaţa culturală a instituţiei. Aici activează ansamblul de dans popular, ansamblul de dans modern, cercuri de interese pe obiecte (cenacluri), secţii sportive. Elevii participă la toate sărbătorile organizate în colegiu, dar şi în afara lui: concerte, concursuri, competiţii sportive, întîlniri interculturale. Merită a fi menţionate rezultatele cu care instituţia se mîndreşte:

–              Locul I la Festivalul-concurs al cîntecului patriotic „Victoria-62” (Chişinău, 2007), prof.V.Ciubotaru;

–              Premiul Mare obţinut la concursul internaţional intercultural (Tg.Mureş, România, 2011), prof.L.Voloh;

–              Locul I la Competiţia la baschet, întîlnirea interculturală în cadrul Grupului Şcolar Electromureş (Tg.Mureş, România, 2011), prof.V.Voloh;

–              Premiul de Excelenţă şi Premiul I la Concursul Internaţional ECO „Ce pot face pentru un mediu curat?”(Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj, România şi UK- “St.Mary &St.Thomas” Catholic Primary School Newcastle-Stella Lane-Blaydon, 2012), prof.L.Voloh, prof.R.Guzun;

–              Locul I  la Festivalul-concurs Naţional „Elevii au talent” (2014);

–              Programul ENPI EAST FLEG II   cu genericul “Situaţia fondului forestier în Azerbaijan în contextul dezvoltării durabile” (Azerbaijan, 2015) prof.L.Bondari;

–              Locul II  la Concursul  Internaţional „Gândesc ECO”,   în cadrul  Simpozionului ,,Mediul – prezent şi perspective pentru un viitor ecologic”,  organizat de Liceul Teoretic ,,Miron Costin” ( Iaşi, România, 2016), prof.L.Voloh;

–              Locul I, elev Ţuţu Dan, 5TH European Voievod Championship &Martial Arts Festival of Moldova 2016.

dfgdfgdf