Silvicultură şi Grădini publice

Tehnicianul în silvicultură-specilist în activităţile de management în întreprinderile silvice de stat, ocoluri silvice în calitate de conducător de sector, pădurar, inspector-cinegetician.

col ecologie 1Seminar.